Sportrevalidatie

Uw sportfysiotherapeut revalideert u tot op het sportveld

De sportfysiotherapeut weet alles van bewegen in het dagelijks leven, maar is daarnaast in staat u te begeleiden op de weg terug naar uw sport of hobby. Hij gaat met u op zoek naar de bron van de klachten en bekijkt de factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het ontstaan, of het in stand houden, van uw klachten. Hij stemt het hersteltraject met u (en waar mogelijk met uw trainer) af, om zo te komen tot een optimaal herstel.